1 Leefmilieu Tongeren
Wandelkalender Leefmilieu Tongeren Fotoalbum Leefmilieu Tongeren Contacteer Leefmilieu Tongeren 1
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinse Weg te Piringen bedreigt door plannen verkaveling!

Red de Romeinse Weg te Piringen tegen vergraving

Plan voor wooninbreidingsgebied Kerkveld te Piringen bedreigt stuk Romeinse Heerbaan

Het nieuwe plan voor het wooninbreidingsgebied Kerkveld tussen de Holle Helverik en de Piringerstraat vanwege Kolmont Woonprojecten reduceert het aantal kavels van 49 naar 46. 34 kavels zijn van het type halfopen bebouwing en variëren in grootte van 4,19 are tot 6,48 are, met telkens een te bebouwen oppervlakte van 8 x 12m. 12 bouwkavels in open bebouwing variëren in grootte van 8,31 are tot 15,36 are, met telkens een te bebouwen oppervlakte van 12 x 12m.
De enige hoofdtoegangsweg wordt voorzien langs de Merestraat, even ten noorden van de kleuterschool. Er wordt een wandel- fietsweg voorzien naar de Piringerstraat. In deze omgeving werd ook een groene gemeenschapszone ingetekend.

Langs het nu nog onverharde deel van de Holle Helverik, op het tracé van de Romeinse heerbaan Tongeren-Tienen-Kassel-Kust, worden tweemaal twee koppelwoningen voorzien met twee koppelinritten. In het diepste deel van de holle weg daalt de bedieningsweg af tot op het niveau van de Romeinse heerbaan. Op de heerbaan zelf wordt een keerpunt voorzien. Het is niet de bedoeling dat langs deze weg auto’s of vrachtwagens toegang krijgen tot de nieuwe wijk.

In heel het dossier wordt met geen woord gesproken over de Romeinse origine van de weg. Wel wordt dus voorgesteld om langs de noordzijde twee dubbele inritten af te graven, telkens met een wegbreedte van 6 m (bermkanten niet inbegrepen) en een aflopende weg met keerpunt met een wegbreedte van 5 m (bermkanten niet inbegrepen). Op deze wijze wordt een waardevol en uniek segment van de grote Romeinse weg Kust-Tongeren-Keulen compleet geruïneerd.

Advies van LEEFMILIEU TONGEREN:

Wij vragen een verdere reductie van het aantal kavels, waardoor de woondichtheid meer in overeenstemming komt met de rest van het bewoonde dorpscentrum.

Wij vragen een veilige in- en uitrit naar de Merestraat.

Wij dringen aan op de afbakening van een zone “non aedificandi” rondom de Romeinse weg. (bouw- en vergravingsverbod). Hooguit kan, in de as van de weg, aan een verharding gedacht worden met kasseien (uit de Merestraat). Maar de zijflanken moeten onaangeroerd blijven en een aangepast onderhoud krijgen.

Wij vragen dat er geen inritten naar woonkavels voorzien worden langs het holle (nu nog onverharde) wegdeel van de Romeinse Heerbaan (Holle Helverik).

Wij vragen dat er geen in de holle weg afdalend wegkeerpunt voorzien wordt in het (nu nog onverharde) wegdeel van de Romeinse Heerbaan (Holle Helverik).

Er moet onderzocht worden in hoeverre de bouwkavels kunnen ontsloten worden langs de bovenzone van het te verkavelen terrein.  
Indien de aan de heerbaan grenzende kavels niet langs deze weg kunnen ontsloten worden, moeten, omwille van de unieke natuurhistorische waarde van dit Romeinse wegsegment, de bouwkavels grenzend aan dit Romeinse wegsegment geschrapt.

Bezwaren kunnen ingediend voor 14 oktober 2009 bij de dienst Ruimtelijke Ordening
Praetorium Maastrichterstraat 10 3700  TONGEREN. Verkavelingsregisternummer 2009/VA825 Kolmont Woonprojecten.

10 oktober 2009

Klik hier voor het hele bezwaarschrift.

Home

  1.  


© Leefmilieu Tongeren